Λογιστικές Υπηρεσίες

/Λογιστικές Υπηρεσίες
Λογιστικές Υπηρεσίες2018-08-24T15:06:42+00:00

Οι προτεραιότητες της εταιρείας μας είναι:

 • Η ποιότητα και η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας.

 • Διαθεσιμότητα και γρήγορη επέμβαση εάν χρειαστεί.

 • Κάλυψη πιθανών εκκρεμοτήτων και καθημερινών θεμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Στην tax and volt εντοπίζουμε τις πραγματικές  ανάγκες των πελατών μας, σχεδιάζουμε  τις προτάσεις μας με γνώμονα πάντα τις ανάγκες  και τις επιθυμίες  τους και τους προσφέρουμε  ολοκληρωμένες λύσεις. Η ειλικρίνεια, η τιμιότητα, η εχεμύθεια, η εκτίμηση και ο σεβασμός είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που εξασφαλίζουν ένα δημιουργικό και γόνιμο περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ εμάς και των πελατών μας.

Με έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη συμμετέχουμε ενεργά στο επιχειρηματικό περιβάλλον προσφέροντας εξαιρετικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλους τους λογιστικούς και φορολογικούς τομείς της αγοράς με μεγάλη τεχνογνωσία και άρτια εξειδίκευση.

Το γραφείο μας μπορεί να σας παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες :

 • Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου
 • Τήρηση βιβλίων Β & Γ κατηγορίας
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Μηχανογράφηση λογιστηρίου
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας
 • Εργατικά / Ασφαλιστικά
 • Φορολογικές Υπηρεσίες
 • Σύσταση εταιριών
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Ρύθμιση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Οικονομική Συμβουλευτική
 • Ετήσιος προυπολογισμός
 • Εσωτερικός έλεγχος